در فوتبال به عدد ۰، “هیچ” می گویند. به عنوان مثال وقتی که انگلستان ۲-۰ از فرانسه می برد، می گویند: دو – هیچ. اما در تنیس روی میز و سایر بازی های راکتی(مانند تنیس)، امتیاز ۰ ، “Love” خوانده می شود. چرا؟

 

ریشه کلمه “Love” در تنیس روی میز

ابتدا بیایید به مثال دیگری بپردازیم، عبارت “May Day” را حتما در فیلم های اکشن آمریکایی شنیده‌اید که در آنها خلبان می گوید: “May Day” “May Day” “May Day” و از این عبارت برای دریافت کمک استفاده می کند. اما چرا “May Day” ؟ در واقع ریشه این عبارت فرانسوی بوده و آهنگی مطابق “m’aider” به معنای “به من کمک کنید!” دارد. به این شکل “May Day” جای آن عبارت فرانسوی را گرفته و به عنوان سیگنالی برای دریافت کمک استفاده می شود.

همانطور که می دانید در زبان انگلیسی عبارت “به من کمک کنید” ، “Help me” می باشد. اما بخاطر اینکه “May Day” راحت تر شنیده می شود، مخصوصا زمانیکه در محیطی پر سر و صدا قرار گرفته اید، از عبارت “May Day” استفاده می‌کنند.

 

همین ویژگی برای کلمه “عشق” یا “Love” در تنیس روی میز، تنیس و سایر ورزش های راکتی صادق است. کلمه “Love” بسیار دلنشین­تر از کلمه “Zero” است و بهتر شنیده می شود. در فرانسوی به تخم مرغ(که بسیار شبیه عدد ۰ است) می گویند “L’œuf” ، که تلفظ و آوای آن کمی شبیه “Love” است. به این خاطر امتیاز ۰ در تنیس روی میز، “Love” خوانده می شود.

 

۰ = تخم مرغ = “L’œuf

که در اینجا “L’œuf” تلفظی نزدیک به “Love” دارد.

 

چرا به امتیاز ۰-۰ در تنیس روی میز “Love All” می گویند؟ آیا داور خواهان عشق برای همه است؟

 

همه عشق یا “Love All” امتیاز ۰-۰ در تنیس روی میز می باشد.

وقتی مسابقات تنیس روی میز را تماشا می کنید، می بینید که داور در ابتدای هر گیم عبارت “Love All” را اعلام می کند که به معنای امتیاز ۰-۰ است و در ادامه امتیاز بعدی “One Love” خواهد بود، و به همین ترتیب امتیازات صفر “Love” خوانده می شوند.

در پایان شخصا عبارت “Love All” را بسیار دوست دارم. همه ما عاشق این ورزش هستیم، هرچند درس اول در تنیس روی میز این است: عشق در تنیس روی میز یعنی هیچ!

Love is “nothing” in table tennis!

ترجمه: TTHistory