پلی‌لیست بازیهای اوپن تنیس روی میز سوئد ۲۰۱۶ در کانال آپارات تی تی هیستوری در دسترس می‌باشد

لیست پخش بازی های اوپن سوئد ۲۰۱۶


فینال تنیس روی میز مردان


فینال تنیس روی میز زنان


نیمه نهایی تنیس روی میز مردان – اوشیما در برابر ماتساداریا


نیمه نهایی تنیس روی میز مردان – دیما در برابر ماتیاس کارلسون


فینال دوبل مردان اوپن تنیس روی میز سوئد ۲۰۱۶


فینال دوبل زنان اوپن تنیس روی میز سوئد ۲۰۱۶


نیمه نهایی پینگ پنگ زنان اوپن تنیس روی میز سوئد ۲۰۱۶- ایشیکاوا در برابر چنگ


نیمه نهایی پینگ پنگ زنان اوپن تنیس روی میز سوئد ۲۰۱۶-هو در برابر یینگ


ماتیاس کارلسون در برابر نیوا کوکی


کریستین کارلسون در برابر مونتریو


دیما در برابر لیام پیچفورد


ماتیاس کارلسون در برابر جاناتان گروث


Bernadette Socs در برابر Cheng I-Ching