مصاحبه‌ای کوتاه و دیدنی با ولادیمیر سامسونوف

Ask a pro anything مصاحبهای است که Adam Bobrow , گزارشگر تنیس روی میز با بزرگترین بازیکنان تنیس...

Read More