فورهند لوپ را می‌توان به عنوان مهمترین ضربه پینگ پنگ دانست. برخی از بازیکنان پینگ پنگ قدرت و کنترل کافی فورهند تاپ خود را به علت ضربه به توپ در جلوی بدن خود از دست می‌دهند. این به این معنی است که انتقال قدرت به وسیله چرخش بدن به خوبی و با راندمان بالا انجام نمی‌پذیرد و آنها بیش از همه چیز از دست خود استفاده می‌کنند در حالی که دست آنها رو به جلو حرکت می‌کند و بدنشان عقب مانده است.

به جای اینکار باید سعی کنید تا ضربه خود را به توپ زمانی بزنید که توپ تقریبا در کنار شما قرار دارد. تصور کنید که میله‌ای در سر شما قرار دارد و شما می‌خواهید آن را بچرخانید! ویدئو زیر از ما لونگ (Ma Long) را ببینید:

 

با این کار شما بیشترین راندمان را در ایجاد قدرت دارید.

توجه داشته باشید که هدف تنها ایجاد قدرت بیش از حد نیست. بلکه شما با این کار می‌توانید قدرت مناسبی را با کمترین تلاش ایجاد کنید و این یعنی کنترل. توجه داشته باشید که اگر برای ایجاد ضربه‌ای، تلاش زیادی را صرف کنید قطعا کنترل کمتری نیز خواهید داشت.

تصاویر زیر نیز مربوط به فورهند لوپ های بازیکنان مطرح دنیاست، همانطور که مشاهده می‌کنید نقطه برخورد توپ با راکت تقریبا در کنار آنهاست.