رقابت‌های زنان در دور چهارم امشب به پایان رسید و بازیکنان حریفان خود را در دور یک چهارم نهایی شناختند. در نیمه بالایی جدول نتایج به شکل زیر است:

Screen Shot 2016-08-09 at 4.40.37 AM

در نیمه پایینی جدول نیز نتایج کسب شده طبق انتظار بوده است:

Screen Shot 2016-08-09 at 5.13.27 AM

 

دیدار بین آی فوکوهارا و فنگ تیان وی و همچنین لی ژیائو ژیا و Cheng I-Ching می‌تواند جذابیت زیادی داشته باشد.

بازی‌های زنان فردا از ساعت ۵:۳۰ به وقت ایران شروع خواهد شد، در نخستین بازی لی ژیائو ژیا ساعت پنج و سی به وقت ایران با Cheng I-Ching دیدار خواهد کرد. ساعت ۱۸:۳۰ آی فوکوهارا در برابر فنگ تیان وی قرار خواهد گرفت، Yu Mengyu دیگر بازیکن سنگاپور ساعت هفت و نیم در برابر Kim Song I از کره شمالی قرار خواهد گرفت و آخرین بازی این مرحله بین دینگ نینگ و Han Ying می‌باشد که ساعت هشت و نیم به وقت ایران برگزار خواهد شد.

در مرحله یک چهارم تمامی بازی‌ها بر روی یک میز برگزار خواهد شد.