رنکینگ ماه نوامبر ۲۰۱۶ توسط فدراسیون جهانی تنیس روی میز اعلام شد و همچنان ما لونگ به عنوان بهترین بازیکن جهان بر بام دنیا ایستاده است. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌نمایید، از ده نفر اول تنها ما مکان چانگ با ولادی جابجا شده است و جایگاه دیگر بازیکنان تغییری نکرده است.

screen-shot-2016-11-06-at-11-30-03-pm

نوشاد عالمیان از ایران در جایگاه ۹۸ و نیما در مکان ۱۱۸ دنیا ایستاده‌اند.

در بخش بانوان دینگ نینگ همچنان در رده اول دنیا قرار دارد و ده نفر اول به صورت جدول زیر می‌باشند:

screen-shot-2016-11-06-at-11-30-27-pm

ندا شهسواری از ایران در جایگاه ۲۷۶ ایستاده است.