رقابت‌های اپن ژاپن امروز با برگزاری دیدارهای پایانی به پایان رسید. در مرحله نیمه‌نهایی مردان، ما لونگ با نتیجه ۴ بر ۲ از سد شو شین گذشت و در دیگر بازی این مرحله فن ژندونگ با نتیجه ۴ بر ۱ میزوتانی را شکست داد:

نتایج نیمه‌نهایی مردان اپن ژآپن

نتایج نیمه‌نهایی مردان اپن ژآپن

در فینال، ما لونگ در برابر فن ژندونگ قرار گرفت، در این بازی ما لونگ با نتیجه ۴ بر ۱ پیروز شد و بار دیگر توانست فن ژندونگ را شکست دهد تا قهرمان بازی‌های اپن ژاپن گردد:

نتیجه فینال تنیس روی میز مردان

نتیجه فینال تنیس روی میز مردان

در بازی‌های زنان، چن منگ و sun Yingsha از چین در برابر هم قرار گرفتند و در این بازی sun Yingsha با نتیجه نزدیک ۴ بر ۳ پیروز شد.

بازی‌های این رقابت‌ها را در ادامه می‌توانید مشاهده کنید: