بازیکنان پینگ کشورهای مختلف به دهکده المپیک وارد شدند و تمرینات خود را آغاز نموده اند. در ادامه تصاویری از ورود بازیکنان به کشور برزیل و تمرینات آنان را مشاهده می‌کنید.