تورهای جهانی ITTF از سال ۱۹۹۶ با نام ITTF Pro Tour در سراسر دنیا برگزار شدند، نام این تورها از سال ۲۰۱۲ به ITTF World Tour تغییر یافته بوده. تعداد تورهای برگزار شده از ابتدا تا کنون را در ادامه می‌بینید.

ITTF World Tour

ITTF World Tour

پیش از این رقابت‌ها به سه سری تقسیم می‌شدند، Super Series, Major Series و Challenge Series که super series و major به ترتیب دارای بیشترین امتیاز و جایزه بودند.

اما در سال ۲۰۱۷   world tour ها در دو بخش برگزار خواهند شد، World Tour Platinum و World Tour که سری پلاتینیوم دارای جایزه و امتیاز بیشتری می‌باشد. در سال آتی شش تور پلاتینیوم و شش تور جهانی خواهیم داشت که برنامه رقابت‌های آن به همراه تاریخ و میزان جایزه را در ادامه مشاهده خواهید کرد:

برنامه رقابت‌های تنیس روی میز ۲۰۱۷

برنامه رقابت‌های تنیس روی میز ۲۰۱۷

همانطور که اشاره کردم، میزان امتیاز توزیع شده در هر رقابت متفاوت است. در جدول زیر مقایسه‌ی امتیازی این دو سطح از رقابت‌ها را مشاهده می‌کنید که رقابت‌های پلاتینیوم بیش از دو برابر امتیاز دارند.

نحوه امتیاز دهی فدارسیون جهانی پینگ پنگ

نحوه امتیاز دهی فدارسیون جهانی پینگ پنگ

و اما رقابت‌های Challenge Series برای نخستین بار جز رقابت‌های World Tour محسوب نمی‌شوند و در سال آتی ۱۱ مسابقه از سری Challenge برگزار خواهد شد که برنامه آن را مشاهده می‌کنید:

برنامه رقابت‌های Challenge series

همانطور که مشاهده می‌کنید، میزان جایزه این رقابت‌ها نیز به مراتب پایین تر است و همچنین امتیاز این رقابت‌ها نیز به نسبت پایین تر خواهد بود:

امتیاز دهی ITTF به رقابت‌های Challenge

امتیاز دهی ITTF به رقابت‌های Challenge

همانطور که ملاحظه می‌کنید، اولین تور از سری World Tour ۲۷ روز دیگر در بوداپست برگزار خواهد شد…