مهمترین سلاح‌های شما در بازی چیست؟ یا به دنبال توسعه/پیشرفت کدام یک از ضربات خود هستید؟ به این موضوع فکر کنید، شاید بهتر باشد که آن/ها را روی کاغذ بنویسید. سپس فکر کنید که چطور از این سلاح/ها استفاده می‌کنید؟ چه کاری را قبل یا بعد از ضربات اصلی خود انجام می‌دهید تا پوئن را از آن خود کنید؟

 

اگر بهترین سلاح شما بازی رالی گونه است، باید طوری بازی کنید که بازی به رالی کشیده شود، در واقع حریف را مجبور کنید تا به سمت رالی حرکت کند. اگر بهترین سلاح شما سرویس‌های شماست، باید به دنبال راه‌هایی باشید که پس از سرویس(حمله روی توپ سوم) به پوئن برسید در غیر این صورت سرویس خود را هدر داده‌اید. البته در نظر داشته باشید که اگر روی ضعف حریف در دریافت سرویس شما حساب باز کرده‌اید، احتمالا در برابر بازیکنان ضعیف‌تری در حال بازی هستید، باید خود را برای بازیکنان قدرتمندتر که با چالش کمتری در برابر سرویس‌های خوب شما مواجه خواهند شد نیز آماده کنید. پینگ پنگ مانند شطرنج است، زمانی که نقطه قوت شما سرویستان می‌باشد، باید در انتخاب پیچ و مکان قرارگیری سرویس دقت کنید. باید بدانید که توپی که به سمت شما خواهد آمد چه نوع پیچی دارد و به صورت حدودی در کجای میز قرار خواهد گرفت. با فکر روی این موضوعات قبل از زدن سرویس، خود را آماده خواهید کرد تا از سرویس خوب خود در توپ سوم استفاده و بازی را به سود خود به پایان برسانید.

برخی بازیکنان دارای یک سلاح قدرتمند هستند که به آن تکیه کنند، مانند داشتن یک فورهند لوپ قدرتمند. اما داشتن یک فورهند لوپ قدرتمند اگر دارای یک سرویس، دریافت و رالی خوب نباشید، چندان به شما کمک نخواهند کرد، همچنین داشتن فوت ورک برای قرارگیری در مکان مناسب و زدن ضربه فورهند لوپ قدرتمند خود. برخی بازیکنان دارای چندین سلاح قدرتمند هستند، مانند زدن سرویس خوب داشتن یک فورهند لوپ قوی که در حمله روی توپ سوم به آن‌ها بسیار کمک خواهد کرد و بازی به مراتب قوی‌تری را در اختیار دارند. تصمیم بگیرید که نقات قوت شما چیست و یا چه بایست باشد که آن‌ها را به عنوان سلاح‌های کشنده خود توسعه و بهبود دهید.

اگر دارای فلیپ قدرتمندی هستید می‌توانید طوری سرویس بزنید که فرصت را برای فلیپ زدن خود فراهم کنید، این موارد را می‌توان درباره تمامی ضربات پینگ پنگ بیان کرد. درباره نقاط قوت خود فکر کنید تا بتوانید به بهترین شکل از آن‌ها بهره بگیرید.

به صورت ایده‌آل و اساسی، سه سلاح اصلی برای توسعه و قوی کردن می‌تواند سرویس، دریافت سرویس و ضربات در رالی باشد.